Trivsel

Glade og sunde børn
lærer bedst

I trivselsundersøgelsen kan du blandt andet læse at Ansager Skoles elever oplever ro og orden på niveau med resten af Varde Kommunes skoler.

J72BIcH2

Ansagers folkeskole

Tilfredshedsundersøgelse

tilfredshed

Kvalitetsrapporten

I kvalitetsrapporten kan du få en opsummering af resultater og nøgletal fra Vardekommunes skoler. Du kan blandt andet læse at der har været stor positiv progression i elevernes resultater ved afgangsprøven fra 2017 til 2019 på Ansager Skole.

kvalitet

Vil du høre mere?

Har du brug for at vide mere om Ansager Skole, er du meget velkommen til at kontakte os.

7994 8590 Telefon
horemere